img

Nyheter

Selbyville, Delaware, 12 maj 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - Enligt expertuttrycket förväntas den globala syrekoncentratormarknaden visa upp betydande tillväxt under den kommande och därmed få massiva intäkter fram till 2026. Denna expansionstrend är resultatet av ökande förekomst av andningsbesvär.

Vidare granskar rapporten denna marknadsplats med avseende på teknologiområde, produktomfång och slutanvändares omfattning, vilket ger information om branschandelen i varje segment och identifierar lönsamma områden för framtida investeringar. Dessutom presenteras en detaljerad sammanfattning av de regionala marknaderna i dokumentet, tillsammans med det konkurrensutsatta landskapet som betonar vitala faktorer som företagets produktportfölj, deras ekonomi, samarbeten, förvärv och branschintressen.

För rekordet används syrekoncentratorer för att tillföra syreberikat gasflöde genom att eliminera kväve från källströmmen (mestadels omgivande luft) och öka syrekoncentrationen. De används vanligtvis för att ge medicinsk syre till patienter som har låga syrgasnivåer i blodet.

En blomstrande geriatrisk befolkning som är mer benägen för ogynnsamma hälsotillstånd och förekomsten av cigarettrökning bland individer kommer också att öka efterfrågan på syrekoncentratorer. Dessutom är patientens preferens för hembaserad syrebehandling, i kombination med tekniska framsteg inom området, redo att öka de globala syrgaskoncentratorindustrins utsikter.

På nackdelen är syrgaskoncentratorer dyrt, vilket gör dem oöverkomliga för medelklassbefolkningen, vilket tillsammans med ett strikt regleringsscenario inom sjukvårdsindustrin kommer att försämra den totala marknadstillväxten.

Anmäla marknadssegmenteringar:

Baserat på teknologisk terräng klassificeras marknaden i kontinuerligt flöde och pulsdos. Olika typer av syrekoncentratorer som finns i branschen är bärbara och fixerade. Medan olika slutanvändare som genererar intäkter är hemvård, sjukhus och andra.

Regional översikt:

Rapporten gräver djupt in i de regionala trenderna och dynamiken för att förutsäga den totala värderingen av den globala syrekoncentratorindustrin under 2018-2026. Olika geografiska analyser är Japan, USA och EU5 (Storbritannien, Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland).

Konkurrensscenario:

Affärssfären visar intensiv konkurrens. Etablerade företag investerar ständigt i forskning och utveckling för att diversifiera sin produktportfölj och förstärka deras produktionskapacitet. Strategier som samarbeten och partnerskap, förvärv och fusioner och finansiering införlivas av företag för att behålla fotfäste på marknaden och multiplicera sin vinstavkastning.


Inläggstid: 21-21 maj 2121